Skip to main content Skip to footer

Eemsdelta Ondernemersloket

Wat is het ondernemersloket?

Het ondernemersloket Eemsdelta helpt je verder met al je vragen over je onderneming of bij het starten van een onderneming in onze gemeente.

Het ondernemersloket bestaat uit de 2 bedrijfscontactpersonen Gino Hubers en Ria Oosterveld. Ze zijn de verbindende factor tussen de gemeente en de ondernemers. Zij werken intern nauw samen met de beleidsadviseurs Economie en Werkgelegenheid en met de werkgeversadviseurs. Ook extern zijn directe banden met de ondernemers-/netwerkverenigingen. Daarbij zijn ze betrokken bij de diverse gemeentelijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten op ondernemersgebied. 

Waarvoor kun je terecht bij het ondernemersloket?

Het ondernemersloket Eemsdelta helpt je verder met al je vragen over je onderneming of bij het starten van een onderneming in onze gemeente. Het ondernemersloket wijst je op de diverse gemeentelijke regelingen en de beste aanpak om verder te komen. 

Voorbeelden van onderwerpen waar we je mee helpen, zijn:

 • vergunningsvraagstukken
 • financieringsvraagstukken
 • huisvesting en/of bedrijventerreinen
 • personeel werven en opleiden (Kijk hiervoor ook eens op de pagina van het Werkgeversteam)

Je kunt ons bereiken via:

Promotiedagen 5-6 nov 2024

Aan alle bedrijven in gemeente Eemsdelta,

Wij vragen van jullie om deze mail te delen met jullie leden. Bij voorbaat dank!

In de afgelopen weken zijn we bij jullie langs geweest voor een kennismaking met het ondernemersloket. We zijn het loket opnieuw aan het inrichten door onder andere naar de verschillende bedrijven en ondernemersverenigingen te gaan om jullie verhalen te horen. Door meer zichtbaar te zijn, hopen we de ondernemers in onze gemeente verder te helpen en zaken makkelijker te maken.

 

Promotiedagen 5 & 6 november 2024

Eén van de plannen van de gemeente Eemsdelta is de ondernemers de gelegenheid te geven zichzelf te presenteren. Ook de gemeente wil zichzelf graag presenteren als aantrekkelijke vestigingsregio.  Daarom willen we prominent aanwezig zijn op de Promotiedagen in Groningen, hét zakelijk event van Noord-Nederland met als thema 'De Groene Horizon'. Dit jaar heeft de gemeente Eemsdelta een stand op het Haven- en Industrieplein.

De promotiestand van de gemeente Eemsdelta is 6 x 6 meter met in het midden een truss (aluminium) constructie van 3 x 3 meter dat 5 meter hoog is. Hierin komen een sofa, fauteuils en bijzettafels zodat er rustig gepraat kan worden. Boven in de truss constructie hangt een groot spandoek.

Elk hoekpunt maken we geschikt voor één van onze 4 kernen: Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Middelstum. In elk hoekpunt staat een lightbox met aan één zijde reclame voor gemeente Eemsdelta en aan de andere zijde reclame voor de bedrijven die zich aangemeld hebben. Ook zijn per hoekpunt een statafel en 2 barkrukken beschikbaar. Bovendien hangt er een 40" beeldscherm aan de truss constructie. Kortom, volop mogelijkheden om je te presenteren op dit event!

 

Wat bieden wij?

We bieden alle ondernemers van de gemeente Eemsdelta de mogelijkheid zich te presenteren op de Promotiedagen. De kosten van de stand en van de lightbox betaalt de gemeente. Alleen de kosten voor bemensing, vervoer, parkeren en consumpties zijn voor eigen rekening.

 

Wat vragen we van de bedrijven?

Van jullie als bedrijf vragen we om samen met andere bedrijven één hoekpunt te bemensen. We zien graag minimaal twee personen tegelijkertijd. Als we alle aanmeldingen binnen hebben, sturen we de lijst rond met welke bedrijven er op welk hoekpunt staan, zodat we samen de bemensing van de hoekpunten kunnen invullen. Je kunt dan binnen deze groep afspreken wie wanneer aanwezig is, zodat niet elk bedrijf de volle 2 dagen haar personeel 'kwijt' is.

 

Bijeenkomst voor standhouders

Voor alle deelnemers wordt een bijeenkomst voor standhouders geregeld. Op die bijeenkomst worden jullie geïnformeerd over de dagen zelf, wat er van jullie verwacht wordt en wat er nog geregeld moet worden. Denk aan beeldmateriaal voor de lightboxen en beeldschermen. Bovendien is dit alvast een mooie gelegenheid om kennis met elkaar te maken.

 

In het kort

 • Promotiedagen Noord-Nederland
 • Dinsdag 5 & woensdag 6 november 2024, 12.00 uur – 21.30 uur
 • Hoekpunt met lightbox, statafel en barkrukken op de stand van gemeente Eemsdelta
 • Kosten voor de stand zijn €0, exclusief consumpties
 • Aanmelden voor half mei 2024: alléén per email naar ondernemersloket@eemsdelta.nl  
 • Voorwaarde dat er continu 2 mensen zijn per kern die het desbetreffende hoekpunt van de stand bemannen
 • Voorwaarde is dat er beeldmateriaal tijdig wordt aangeleverd voor de lightbox en het beeldscherm

 

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met het ondernemersloket (zie onder).

 

Trouwens, in 2025 zullen we ons eigen plein hebben: het Eemsdeltaplein! Op dit plein bieden we wederom ondernemers van gemeente Eemsdelta een plek om zich te presenteren. Hoe dit er precies uit komt te zien, zullen we na deze editie aangeven. Meld je daarom aan voor 2024 om te proberen of deze beurs iets is voor jouw bedrijf.

 

Tot horens!

Ria

Actualisatie bedrijventerreinenvisie Eemsdelta

In 2015 is een bedrijventerreinenvisie opgesteld voor de DEAL-gemeenten. Inmiddels is deze visie 9 jaar oud en heeft er een gemeentelijk herindeling plaatsgevonden. Daarom wordt er op dit moment gewerkt aan een actualisatie van de huidige visie.

In de bijlage treft u een kennisgeving hiervan en een uitnodiging aan ondernemers om deel te nemen aan de actualisatie van de bedrijventerreinenvisie. Deze uitnodiging is vooral gericht aan ondernemers die hun onderneming op een bedrijventerrein hebben, maar ook aan alle andere ondernemers.

Deze mail is gericht aan de ondernemers- en de handelsverenigingen. Willen jullie de uitnodiging doorsturen aan uw leden?

Met vriendelijke groet,

Ria Oosterveld
Bedrijfscontactfunctionaris | Ondernemersloket

 

Bijlage:

Beste ondernemer van de Gemeente Eemsdelta,
In 2015 is een bedrijventerreinenvisie voor Eemsdelta opgesteld voor de DEAL-gemeenten. Het doel van deze
visie was het bestaande aanbod aan bedrijventerreinen en de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen
inzichtelijk te maken. Inmiddels is deze visie 9 jaar oud en heeft er een gemeentelijk herindeling
plaatsgevonden. Daarom werkt de gemeente nu aan een actualisatie van de huidige visie.

Als input voor de geactualiseerde visie wordt door Buro Kompaan en Bureau Louter in opdracht van de
gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van onze bedrijventerreinen. Op dit moment
maken zij berekeningen, verzamelen zij informatie door alle terreinen te bezoeken en interviews te houden
met verschillende partijen zoals Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, de Provincie en
een aantal ondernemers (geselecteerd via de begeleidingscommissie).

Graag bespreken we de voorlopige bevindingen van de onderzoekers in bredere kring van ondernemers. Als
gemeente organiseren we hiervoor een tweetal consultatie-sessies op 18 april 2024 in de raadzaal van het
gemeentehuis te Delfzijl, Johan van Den Kornputplein 10.

Via deze sessies zal het onderzoek worden gecomplementeerd en opgeleverd. Daarna zal de geactualiseerde
gemeentelijke bedrijventerreinenvisie op basis van het afgeronde onderzoek en de input van deze sessies
worden uitgewerkt.

Als gemeente vinden we uw brede input belangrijk. Als u wenst bij te dragen aan het
bedrijventerreinenonderzoek, bieden wij u twee mogelijkheden:


1. U kunt zich aanmelden voor deelname aan één of beide reflectieconsultaties op 18 april a.s. Tijdens
deze sessies presenteren de onderzoekers hun voorlopige bevindingen en gaan daarover met u in
gesprek.
o 14:00-15:30 uur: presentatie en discussie MKB bedrijventerreinen;
o 16:00-17:30 uur: presentatie en discussie zeehavens en de industrieterreinen

U kunt zich aanmelden via ondernemersloket@eemsdelta.nl. Geef aan voor welke sessie u een uitnodiging
wenst te ontvangen. Uiteraard is het mogelijk beide onderwerpen bij te wonen, (wel geldt er per sessie een
maximumaantal deelnemers).


2. Bent u op 18 april verhinderd, en/of wilt u nu reeds belangrijke informatie over uw bedrijventerrein
delen? Mail deze informatie dan uiterlijk zondag 31 maart naar ondernemersloket@eemsdelta.nl of
bel met Robbert Bosscher (beleidsadviseur economie en werkgelegenheid) op telefoonnummer 06-
48134951. Uw informatie zal dan worden doorgespeeld naar de onderzoekers.
Met vriendelijke groet,
college van burgemeester en wethouders gemeente Eemsdelta,
namens deze,
Cees van Halen
Waarnemend teammanager Economie, Cultuur, Recreatie, Toerisme en Duurzaamheid

Cookiemelding

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Als u op 'Akkoord' klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies.