Over OKA

OKA is in 1991 opgericht als stichting Voor de deelnemers is het OKA de overlegpartner bij lokale, provinciale en Nationale overheden en bied het de deelnemers een interessant, zakelijk netwerk.

Het streven van de OKA is erop gericht:

  • optimale condities voor de bedrijfsvoering van haar deelnemers te creëren doormiddel van het bevorderen van contacten.

  • het uitwisselen van probleem - ervaringen tussen deelnemers.

  • het ondersteunen van elkaars zakelijke belangen.

Het OKA tracht dit doel te bereiken door het initiëren van activiteiten in het kader van het doel van de stichting, met of zonder externe experts. Om dit te bereiken, worden maandelijkse bijeenkomsten gehouden met ėėn of meer relevante onderwerpen. De deelnemers/leden van het OKA vormen het hart van de stichting. Zij bepalen het te voeren beleid en dragen bij aan de voorbereiding van dit beleid. Dit betekent dat uiteindelijk de deelnemers bepalen welke meningen het OKA bestuur uitdraagt over relevante onderwerpen.

De bestuurssamenstelling 2022:

Voorzitter Jenz Verbogt

Secretaris
Ronny Benjamins

Penningmeester
Paul Groenhagen

Vice voorzitter
Pieter Rozema

Lid
Nicole Voorzee

Lid
Jenz Verbogt

Lid Rik Schildt