Uitnodiging N33-Midden op 24 en 26 juni

U bent van harte welkom op maandag 24 juni in Appingedam of op woensdag 26 juni in
Siddeburen voor de actuele tussenstand van het ontwerp en het landschapsplan voor de N33-
Midden.
Sinds de definitieve keuze van het voorkeursalternatief X1 (december 2018) is het ontwerp verder
uitgewerkt. Dat willen we u graag laten zien.
Wat is er verder uitgewerkt?
Er zijn verschillende ontwerpsessies en afstemmingsmomenten met de directe omgeving geweest
over het voorkeursalternatief X1. Deze informatie is verwerkt in het ontwerp voor de N33-Midden.
Onderdeel van het ontwerp is een Landschapsplan. Het Landschapsplan toont het beeld van de
N33-Midden straks, hoe de weg in de omgeving past en welke maatregelen er worden genomen
met het oog op o.a. landschap, bos en natuur.
De N33-Midden wordt een duurzame weg. Er zijn het afgelopen half jaar meer concrete voorstellen
voor duurzaamheidsmaatregelen gemaakt. Medewerkers van het project N33-Midden zijn
aanwezig om u vragen te beantwoorden en toelichting te geven.
We zijn benieuwd naar uw reacties.
Locatie en tijdstip
• Maandag 24 juni tussen 16:30 en 20:00 uur in ASWA, burgemeester Klauckelaan 16,
Appingedam
• Woensdag 26 juni tussen 16:30 en 20:00 uur in de Koetsier, Hoofdweg 126, Siddeburen
U kunt zelf kiezen op welk moment u wilt binnenlopen, er is geen centrale presentatie. Aanmelden
voor de inloopbijeenkomst is niet nodig.
Graag tot ziens op 24 of 26 juni!
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar
n33midden@provinciegroningen.nl.