N33 nieuwsbrief en uitnodiging

Uitnodiging: Informatiebijeenkomst quickscan

Op vrijdag 14 september is er een informatiebijeenkomst over de resultaten van de
quickscan aansluiting Appingedam. In opdracht van het bestuurlijk duo is er onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden om de aansluiting Appingedam te optimaliseren.
Belanghebbenden worden bijgepraat en hebben de gelegenheid om vragen te stellen.

Aanleiding

Bij het voorgenomen besluit van het voorkeurstracé zijn er zorgen uitgesproken door
ondernemers, bewoners en gemeente Appingedam over de bereikbaarheid van o.a.
verschillende bedrijven en het centrum van Appingedam. In opdracht van het bestuurlijk duo
heeft het projectteam van de N33-Midden gezocht naar mogelijkheden om deze aansluiting te
optimaliseren. Een eerste inventarisatie met een aantal ondernemers en de gemeenten
Appingedam en Delfzijl heeft geleid tot 5 mogelijke varianten op de huidige aansluiting. De
varianten zijn onderzocht en de uitkomsten van de quickscan worden tijdens deze bijeenkomst
gepresenteerd.

Besluitvormingsproces

Deze bijeenkomst is vooral bedoelt om direct betrokkenen te informeren over de uitkomst van
de quickscan. De uitkomsten met reacties nemen wij mee voor het bestuurlijk duo.
Het advies van commissie m.e.r. is nog niet bekend. Zodra dit binnen is, krijgt u een stand van
zaken over het vervolg van het project.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?

Dan bent u van harte uitgenodigd om er op vrijdag 14 september bij te zijn!

Waar: ASWA-gebouw Appingedam, Burgemeester Klauckelaan 16.
Inloop: 15.30 uur
Start presentatie: 16.00 uur
Einde: uiterlijk 17.00 uur